Kritika kulturního zpravodajství v regionu

03.08.2013 10:47

Řekněme, že fantazie je jeden ze základních předpokladů tvůrčí práce. Do tohoto rámce bezesporu spadá i práce novináře. Přeci co by to bylo za novináře, který by neměl ani trochu fantazie. Nemyslím tím fantazii, která by nutně zkreslovala to, co oči viděly. Ale spíše jako oporu tohoto řemesla jako podpora kreativity. Bohužel při čtení regionálních listů mi leckdy přijde, že lidé do nich píšící postrádají více než jen fantazii.

            Už je slovo region evokuje to, že se informace v regionálních listech budou věnovat tomu či onomu území. Budou zpravovat čtenáře o tom, co se v dané oblasti děje. Psát jak o vyhláškách radních pánů, tak i o nových událostech, které se městu přihodily. Samozřejmě do této sekce patří i kultura a kulturní dění. Domnívám se, že je mnohdy velice opomíjená a za „úkol“ ji dostávají opravdoví „pisálci“ a to zejména v městě Pelhřimov. Narážím tím na bezpočet koncertů, které se v Pelhřimově udály, a nikdo o nich nic nenapsal. Respektive napsal tak, že tím nebylo nic řečeno. Články téměř kopírovaly vylepený plakát nebo informace z internetových stránek kapel. Práce novináře se tedy skládá z opisování a z prostého konstatování, že akce proběhla?

            Otázky, které si při těchto „žhavých regionálních zprávách“ kladu, jsou dvě. Otázka po smyslu takového článku a otázka týkající se profese „novinářů“. První otázka je vcelku jasná a k té druhé se pojí ona fantazie a dle mého soudu by se měl především redaktor měl hnát za novinkami. Již po koncertu by měl hned dělat report z proběhnuvší akce nebo rozhovor s danými kapelami. Informovat a kriticky se vymezovat vůči kulturnímu zařízení daného města považuji v tomto řemesle za samozřejmost. Bezesporu by jeho úkolem měla být snaha o „pozvednutí ducha obce“ a svým psaním přispívat k celkové osvětě. Vždy by měl do článku přinést nějakou nadstavbu, která bude danou problematiku pojímat z větší šířky tak, aby byl čtenář po přečtení takříkajíc v „obraze“.  Bohužel nic z toho pelhřimovští kulturní zpravodajové pravděpodobně nesplňují. Budeme si ony články holt tvořit sami v době našeho volna a bez nároků na honorář. Zde se ozývá známé „co si sám neuděláš, to nemáš:“ Nebo máme čekat na deus ex machina?

 

(Efko)

https://pelhrimovsky.denik.cz/kultura_region/mlade-kapely-zahraji-tvrdou-muziku-20130720.html

https://pelhrimovsky.denik.cz/kultura_region/rock-pelhrimov_pe13.html